Studiedag 18 augusti

Förskolan är stängd 18 augusti        

Den första studiedagen för läsåret 2017/18 infaller på följande datum:

Fredagen den 18/8

Denna dag är förskolan stängd. Om ni har behov av omsorg detta datum så behöver vi få veta detta minst en vecka innan. Kontakta i så fall biträdande förskolechef.

Biträdande förskolechef 
T
hérèse Pramberg            
018 - 727 79 90            
therese.pramberg@uppsala.se            
Klockarbolsvägen 10
74022 BÄLINGE

27 juni 2017